Kuurojen Palvelusäätiö sr – valtakunnallinen sosiaalialan toimija

Kuurojen Palvelusäätiö sr on yksi vanhimmista järjestöistä Suomessa. Vuosi 2017 on säätiön 120-vuotisen toiminnan juhlavuosi. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö toimii juhlavuotemme suojelijana.

Tarjoamme monenlaisia kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille ikään katsomatta. Edistämme kuurojen, kuurosokeiden ja viittomakieltä käyttävien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla yksilöllisiä moniammatillisia erityispalveluita, viittomakielistä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

Palvelusäätiöllä on seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea. Raha-automaattiyhdistyksen tukemia ohjelmia on kuusi. Palveluasumisen asiakkaita meillä on noin 235 ja kokonaisuudessaan toimintojemme piirissä on lähes 1000 ihmistä.  Työntekijöitä meillä on noin 240.

Tutustu esitteeseemme:

esitekuvake.jpg