Haettavana ohjaajan toimi 1.12.2018 alkaen Palvelukeskus Salmelassa Turussa

Julkaistu: 5.11.2018

Kuurojen Palvelusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tuottaa viittomakielisiä asumis- ja työpalveluja kuuroille ja kuurosokeille henkilöille sekä toteuttaa erilaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisprojekteja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella.

Kuurojen Palvelusäätiön Palvelukeskus Salmelassa, Turussa on haettavana

1 ohjaajan toimi ajalle 1.12.2018 alkaen toistaiseksi

Hakijalta edellytetään:

  • koulutasoista tutkintoa sosiaaliala- tai terveydenhuoltoalalta (lähihoitaja) sekä kokemusta vammaistyöstä
  • vastuullista työotetta ja yhteistyötaitoa
  • viittomakielentaitoa tai sitoutumista sen opiskeluun

Työ koostuu palvelutalon hoitotyöstä ja kotiin annetuista palveluista.
Työ on kolmivuorotyötä.

Tiedustelut toimesta

Johtaja Pekka Vihanto 040 5422787 tai vastaava ohjaaja Kirsi Mattila 040 5870514

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 19.11.2018 mennessä osoitteella:
Kuurojen Palvelusäätiö sr, Pekka Vihanto/Kirsi Mattila, Haankuja 4, 20380 Turku
tai sähköpostilla: pekka.vihanto@kpsaatio.fi.  

Haastattelut pidetään tiistaina 27.11.2018.