Ohjaajan toimi haettavana Palvelukeskus Salmelassa, Turku

Julkaistu: 20.10.2017

Kuurojen Palvelusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka tuottaa viittomakielisiä asumis- ja työpalveluja kuuroille ja kuurosokeille henkilöille sekä toteuttaa erilaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisprojekteja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella.

Kuurojen Palvelusäätiön Palvelukeskus Salmela, Turku

on haettavana

1 ohjaajan toimi ajalle 1.1.2018 alkaen

Hakijalta edellytetään

  • koulutasoista tutkintoa sosiaaliala- tai terveydenhuoltoalalta (lähihoitaja) sekä
  • kokemusta vammaistyöstä
  • vastuullista työotetta ja yhteistyötaitoa
  • viittomakielentaitoa tai sitoutumista sen opiskeluun

Työ koostuu pääsääntöisesti kotiin annetuista palveluista  ja palvelutalon hoitotyöstä.
Työ on kolmivuorotyötä.

Tiedustelut toimesta

Johtaja Pekka Vihanto, 040 5422787 tai
vastaava ohjaaja Kirsi Mattila, 040 5870514

Vapaamuotoinen hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 10.11.2018 mennessä osoitteella:
Kuurojen Palvelusäätiö sr, Pekka Vihanto/Kirsi Mattila, Haankuja 4, 20380 Turku tai sähköpostilla: pekka.vihanto@kpsaatio.fi.  

Haastattelut pidetään maanantaina 20.11.2018.