Palvelukeskus Åvik / Ruokapalveluvastaavan toimi

Julkaistu: 1.8.2017

Hyvinkäällä sijaitseva Palvelukeskus Åvik tuottaa lyhyt- ja pitkäaikaista palveluasumista eri-ikäisille kuuroille ja kuurosokeille henkilöille.

 

Palvelukeskus Åvikissa on avoinna

ruokapalveluvastaavan toimi

 

Hakijalta edellytetään:

- sopivaa alan koulutusta

- työkokemusta sekä keittiö- että esimiestyöstä

- hyviä yhteistyötaitoja, vastuullista ja joustavaa työotetta

- asiakaslähtöistä asennetta

- tietotekniikan perustaitoja

- viittomakielen taitoa tai sitoutumista sen opiskeluun

 

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee toimittaa 17.8.2017 mennessä sähköpostitse tarja.muteli@kpsaatio.fi

 

Osa hakijoista kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun 22.8.2017 Palvelukeskus Åvikiin, Uudenmaankatu 228, Hyvinkää