Kela tiedottaa: Tule mukaan kehittämään vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu

Julkaistu: 11.6.2018

Tiedote. Julkaistu: 11.06.2018, 12:02
Kela

Katso tiedote suomalaisella viittomakielellä: https://youtu.be/VXGHxFbFIro

Asiakasraadit järjestetään Helsingissä 23.10.2018 ja Tampereella 6.11.2018. Halukkaat voivat nyt ilmoittautua mukaan raateihin.

Molempiin raateihin voi osallistua enintään 10 asiakasta. Sopivan kokoisessa raadissa kaikilla osallistujilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Raateihin toivotaan osallistujia eri asiakasryhmistä. Jos halukkaita ilmoittautuu enemmän kuin raateihin mahtuu, Kela valitsee osallistujat niin, että raadeissa on edustettuna eri asiakasryhmät ja erilaiset tulkkaustarpeet.

Kelan asiakasraadit eivät ole pysyviä. Niitä voidaan kutsua koolle keskustelemaan vuosittain vaihtuvista teemoista. Yksi vuoden 2018 teemoista on erinomainen asiakaskokemus. Aiemmin Kela on järjestänyt asiakasraateja esimerkiksi toimeentulotuesta, työkyvystä ja kansainvälisistä tilanteista.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun asiakasraadeissa on tarkoitus keskustella palvelusta ja sen toimivuudesta. Raadeissa on myös tarkoitus pohtia ja ideoida, miten palvelua voisi kehittää tulevaisuudessa. Molemmissa raadeissa on sama sisältö.

Asiakasraadin ohjelma, paikka ja kellonaika tarkentuvat lähempänä raatien ajankohtaa. Osallistujien matkakulut korvataan edullisimman matkustustavan mukaan. Muuta korvausta osallistujille ei makseta.
Asiakasraadit pidetään suomeksi ja tulkataan osallistujien tarpeiden mukaan.

Ilmoittautumislomakkeet verkossa:
• Asiakasraati Helsingissä 23.10.2018
• Asiakasraati Tampereella 6.11.2018

Lisää tietoa asiakkaille:
• Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu
• Ajankohtaista tulkkauspalvelusta
• Usein kysytyt kysymykset