Kuntien ja järjestöjen yhteistyö esiin Kuntamarkkinoilla

Julkaistu: 15.9.2017

Kuntamarkkinat keräsi 13.–14.9. Kuntatalolle yli 8 000 kävijää kunta-alalta, valtionhallinnosta, yrityksistä ja muista yhteisöistä. Ohjelmaa oli kahden päivän aikana 290 seminaarin verran ja näytteilleasettajia lähes kaksisataa. SOSTE oli yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa mukana esiintuomassa kuntien ja järjestöjen yhteistyötä.

Kuntia ja järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Vaikka sote-palvelut siirtyvät jatkossa maakunnille, päävastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on kunnilla. Paikallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on Suomessa noin 10 000. Ne toimivat kuntien kumppaneina kaikkialla Suomessa ja edistävät monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Toimivat järjestöt takaavat myös elinvoimaisen, aktiivisen ja menestyvän kunnan.

Kuntamarkkinoilla SOSTE esitteli tietoiskussa keskiviikkona 13.9. klo 12 Tampereella toimivaa Järjestöedustamoa. Sen tavoitteena on mahdollistaa kolmannen sektorin osuutta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Kuntamarkkinoille tultiin keskustelemaan ja verkostoitumaan sekä kuulemaan kunta-alan ajankohtaisimmista aiheista ja kunta-järjestö -yhteistyön mahdollisuuksista. Kuntamarkkinat on maksuton tapahtuma.

SOSTEn osasto, A6, oli Kuntatalon K-kerroksessa. SOSTEn lisäksi osastolla olivat mukana Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Ensi- ja turvakotien liitto, Hyvinvointilomat, Kuurojen Palvelusäätiö, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami, Neurologiset vammaisjärjestöt, Suomen Punainen Risti sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto.

FOT7FE2.JPG