Apua ja tukea arkeen

Tarjoamme viittomakielisille kuuroille ja kuurosokeille sekä myös puheella kommunikoiville kuulonäkövammaisille apua ja tukea arjessa selviytymiseen.

Autamme perheitä, joihin syntyy kuuro tai huonokuuloinen lapsi löytämään yhteisen kommunkaatiotavan; usein se on viittomakieli. Katso lisätietoja Juniori-ohjelman kohdalta.

Kotiin annettavat palvelut ovat kotisairaanhoitoa ja kodinhoitoapua. Viittomakieliset työntekijät auttavat asioinnissa kodin ulkopuolella.

Pitkäaikaissairaille tarjoamme terveysluentoja, Muisti-kahviloita ja sopeutumisvalmennusta. Katso PASSI-ohjelma.

Palvelukeskusten päivätoiminta ylläpitää toimintakykyä ja tukee itsenäistä asumista. Asumisharjoittelun aikana selvitetään avun ja tuen tarve. Palvelukeskusten viittomakielinen ympäristö virkistää mieltä ja vahvistaa asiakkaan arjen taitoja.

Työhönvalmennukseen osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa elämänhallinnan taitoja. Katso POVERI-ohjelma.

Kohti hyvää elämää!

Kuurojen Palvelusäätiön toimintojen avulla eri-ikäiset kuurot, kuurosokeat ja huonokuuloiset henkilöt saavat tukea ja vahvistusta vuorovaikutukseensa ja parempaan arkielämään.