Viittomakielen opetusta ja vertaistukea

Juniori-ohjelma tarjoaa viittomakielen opetusta ja vertaistukea kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille.

Toiminnan perusta

  • Viittomakieli on kieli, joka lapsen on helppo oppia, oli kuulo millainen tahansa.
  • Hyvä kielenkehitys turvaa lapsen sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.
  • Kaksi- ja monikielisyys on rikkaus, joka auttaa erilaisissa elämäntilanteissa ja laajentaa kokemusmaailmaa.
  • Kuuro tai huonokuuloinen lapsi on aivan tavallinen lapsi, jolla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
  • Jokainen lapsi ja jokainen perhe on yksilöllinen.

Juniori-ohjelman tavoitteena on:

  • koko perhe oppii viittomakieltä ja tuntee viittomakielistä kulttuuria.
  • kaikilla perheenjäsenillä mahdollisuus vertaistukeen.
  • lapsi saa tukea oman identiteettinsä kehitykseen.

Juniori-ohjelma

Yhteystiedot

Juniori-ohjelma
Kuurojen Palvelusäätiö sr
PL 62
00401 HELSINKI

Anu Juvonen, ohjelmakoordinaattori
juniori(at)kpsaatio.fi
+358 40 7760 222

Avaa esite alla (pdf)

Juniori 1.jpgJuniori 2.jpg