Säätiön asumispalvelut

Tarjoamme kuuroille ja kuurosokeille mm. vammaispalvelulain mukaista palveluasumista palvelukeskuksissa, ryhmäkodissa ja tukiasunnoissa.

Asumismuodon valintaan vaikuttavat asiakkaan tuen ja avun tarve. Palvelukeskuksissa ja ryhmäkodissa on työntekijä paikalla ympäri vuorokauden. Viittomakielisille muistisairaille on oma hoivayksikkönsä Muistola, Palvelukeskus Åvikissa, Hyvinkäällä. Tukiasunnoissa asukas saa ohjausta ja apua sovitun määrän. Palveluasumisen tarvetta sekä ohjauksen määrää arvioidaan asumisharjoittelujaksoilla.

Teemme tavoitteellista työtä kuurojen ja kuurosokeiden vuorovaikutuksen edistämiseksi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme saadun palautteen perusteella, arvioimalla omaa työtämme, luomalla yhteistyöverkostoja ja toteuttamalla kehittämishankkeita STEA:n tuella.

Palvelutoimintojen yleisjohtoa ja koordinointia hoitaa Riihima¦êki_Jouni.jpg
palvelujohtaja Jouni Riihimäki
gsm 050 403 0722
sähköposti: jouni.riihimaki(at)kpsaatio.fi

Säätiön toiminnan yleisesittely

Työkeskus Sampola

Ohjaajana Kuurojen Palvelusäätiössä

Kenelle? 
Miten asiakkaaksi?
Tietoa kunta-asiakkaalle

Hyvää elämää

Palvelukeskukset tarjoavat kuuroille, kuurosokeille ja huonokuuloisille yksilöllistä ja turvallista palveluasumista, viittomakielisen sosiaalisen verkoston sekä sosiaalista, toiminnallista ja ammatillista kuntoutusta.