Tervetuloa mukaan toimintaan        

Kuurojen Palvelusäätiö sr järjestää monipuolista kurssitoimintaa lapsille ja heidän perheilleen sekä pitkäaikaissairaille.

Juniori-ohjelma järjestää viikonloppukursseja kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille ja omaisille. Viittomakielenopetusta tarjotaan kaikille kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille vuosittain Valkeassa talossa Helsingissä ja Linnasmäellä Turussa.

Passi-ohjelma järjestää sopeutumisvalmennuskursseja henkilöille, jotka sairastavat esim. diabetesta, sydänsairauksia tai tuki- ja liikuntaelin-sairauksia. Kursseja järjestetään myös muille sairausryhmille tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Passi-ohjelmaan ja kerro kurssitarpeesta.    

Memo-ohjelma tarjoaa viittomakielisille muistisairaille tukea, ohjausta ja tekee verkostoyhteistyötä muistialan toimijoiden kanssa.

Lisätietoja ja ajankohdat löytyvät tapahtumakalenterista.